اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/21
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 180,879 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 179,668 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 2,957,250,549,241 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 179,668 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 179,668 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 180,879 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 16,459,617

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/28

مدیر صندوق:

تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

صندوق اختصاصي بازارگرداني توسعه بازار تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

مجيد آقاتقي، سيد محمد تقي پورمقيم، روح انگيز شكوهي فرد

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز